Има ли разлика, в начина на записване за дистанционен курс в новия сайт на "Европартнер", в сравнение със стария сайт?Има известна разлика.
В стария сайт първо се влиза във формата за записване за дистанционен курс и от нея се избира желания курс.
В новия сайт има два начина:
първи начин: Избирате курса /няма значение от коя страница или меню в сайта/ и кликвате върху оранжевия бутон "запиши се" и влизате във формата за записване за този курс.
втори начин: От главно меню "Дистанционно обучение" ⇒ "Записване за дистанционен курс" ⇒ кликвате върху избрания от Вас курс и влизате във формата за записване за този курс.

Каква е разликата между присъственото и дистанционното обучение?

Формите на обучение са регламентирани в чл. 31, т. 7 от Закона за народната просвета /ЗНП/ и чл.16, ал. 1 в Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/.
За по-голяма яснота и коректност ще уточним, че става дума за форми на обучение: присъствена, дистанционна и смесена.
Присъствената форма на обучение е традиционната форма на обучение, която всички познаваме още от училище. При нея учащите се и преподавателите са на едно място "лице – в лице" в класна стая, кабинет, зала, лаборатория и т.н.
Дистанционната форма на обучение, или още както го наричат "он-лайн" обучение, най-общо може да се опише като обучение, при което учащите се са физически отделени и се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър, или други комуникационни средства. Дистанционното обучение е обучение от разстояние.