Наши клиенти

"Автомагистрали Черно море" АД, гр. Шумен
"АДВАНС - 2002" ЕООД, гр. Хасково
"АДВАНС СТРОЙ" ЕООД, гр. Смолян
"Акваинженеринг" ЕООД, гр. Добрич
"Алпиниа" ЕООД, гр. София
"АНРАД" ООД, гр. София
"Армстройинвест" ЕООД, гр. София
"Астрой - БГ" ЕООД, гр. Асеновград
"Балканстрой София" АД, гр. София
"БГ ЛЕНД КО" ООД, гр. Варна
"Билдконсулт БГ" ЕООД, гр. София
"БКС - Горна Оряховица" АД, гр. Горна Оряховица
"Бул софт строй", гр. София
"БУЛМАКС 2012" ЕООД, гр. София
"В и К" ООД, гр. Кърджали
"ВИА ВЕНТИ" ООД, гр. София
"ВиК инженеринг" ЕООД, гр. София
"ВИТОША СТРОЙ" АД, гр. София
"Геа строй" ООД, гр. Бургас
"ГЕРТ ГРУП" ЕООД, гр. Пловдив
"Глобъл клинър" ООД, гр. Хасково
"Графит комерс" ООД, гр. Кърджали
"Дани 60 - Силистра" ЕООД, гр. Силистра
"ДАР - 55" ЕООД, гр. Нова Загора
"ДОМБАУКОНЦЕПТ" ЕООД, гр. София
"Домремонтстрой - 99" ЕООД, гр. Силистра
"ЕВРОПЛАН" ООД, гр. София
"ЕКО ГЛОБЪЛ ООД", гр. Нова Загора
"Екоинженеринг" ЕООД, гр. Кърджали
"ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД, гр. Стара Загора
"ЕЛИТ 98" ООД, гр. Варна
"Енерго Ремонт Строй" ЕООД, гр. София
"ЕНТИ" ООД, гр. София
"Инвестстройконтрол" ЕООД, гр. Свищов
"ИНЕКС ТРЕЙД" ЕООД, гр. Враца
"Информационно обслужване" АД, клон Кърджали
"Караман" ООД, гр. Кърджали
"КМК БИЛД" ЕООД, гр. Айтос
"КОЕВ - СД", гр. Свищов
"КОКЕТ" ООД, гр. Пловдив
"Консулт Експерт БГ" ЕООД, гр. София
"Консулт инвест контрол" ООД, гр. Балчик
"Контрол 21" ООД, гр. София
"Копекс и Ко." ЕООД, гр. София
"Кота 2001" ООД, гр. София
"Лидерстрой ВН" ЕООД, гр. Варна
"ЛИТ СТРОЙ" ЕООД, гр. София
"Маркан" ЕООД, гр. Самоков
"Меаца" ЕООД, гр. Кърджали
"МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД, гр. София
"Металпласт инженеринг" ЕООД, гр. Русе
"МЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София
"НЕКС" ООД, гр. Варна

 

"Некст Билд" ЕООД, гр. София
"Неотех инженеринг" ЕООД, гр. София
"Неохим инженеринг" ЕООД, гр. Димитровград
"Норма Консулт" ЕООД, гр. Монтана
"Пафстрой" ЕООД, гр. Сопот
"ПЕМ Консулт" ЕООД, гр. София
"Перперикон - 4" ООД, гр. София
"Пи Ес Пи" ЕООД, гр. София
"Пирс - Д" ООД, гр. Пловдив
"ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" ЕООД, гр. Пловдив
"Плеядес България" ООД, гр. София
"Полигон" ЕООД, гр. София
"Полимеринжект" ЕООД, с. Лозен
"Престиж НС" ЕООД, гр. Костинброд
"ПРИМА КОНСУЛТ" ООД, гр. Бургас
"Професионални и индустриални климатични систeми - ПИКС" ООД, гр. София
"Пътища" АД, гр. Пазарджик
"Пътни строежи 2001" АД, гр. Бургас
"Пътстрой - 92" АД, гр. София
"СД ВИАНА" ООД, гр. София
"СЕВАР" ООД , гр. Пазарджик
"Сенстрой" ЕООД, гр. Джебел
"Сет инженеринг" ЕООД, гр. София
"Ситистрой - 65" ЕООД, гр. Пловдив
"СТАБО СТРОЙ" ЕООД, гр. София
"Стройкомерс ЕООД", гр. Хасково
"Стройнорм" ЕООД, гр. София
"ТАСИ" ООД, гр. Долни Дъбник
"ТЕКЛАС - България" АД, гр. Кърджали
"ТЕРЕМ - ОВЕЧ" ЕООД,  гр. Провадия
"Техностройконтрол" ООД, гр. Пловдив
"ТИТАН - КЛИНЪР" ООД, гр. Кърджали
"ТОП НАДЗОР КОНСУЛТ" ООД, гр. София
"Трансметал" ЕООД, гр. Велинград
"ТУСКО" ЕООД, гр. Дупница
"ХАЛОИЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Кърджали
"Хидроизомат" АД, гр. София
"Хидрострой" АД, гр. София
"ХИДРОСТРОЙ" ООД, гр. Перник
"Хоризонт - Иванов" ЕООД, гр. Плевен
"Хранкотош" ЕООД, гр. Варна
"Шахинлер България" ООД, гр. Кърджали
"Югстрой" ООД, гр. Златоград
ЕТ "Ел Транс Инженеринг - ВМ", гр. София
ЕТ "Ел Транс Инженеринг - ВМ", гр. София
ЕТ "Интерстрой - Милчо Кръстев", гр. Габрово
ЕТ "ПЕТРОПОЛИС - РУМЯНА ПЕТРОВА", гр. Неделино
ЕТ "Снежана Петрова-Енергоремонтстрой", гр. Плевен
ЕТ "СТРОЙРЕМОНТ - Йорго Йоргов", гр. Сливен
Многопрофилна транспортна болница - Пловдив
СПГ по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров", гр. Сливен