"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс - цена 66 лв. с ддс

  • Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежаОснование за провеждане на обучението:

Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.

  • От кого се изисква това обучение и документ?

Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Координатор по безопасност и здраве в строителството" се изисква от:

Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.

  • Курсът е предназначен за:

Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ и др.

На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.).

  • Допълнителни указания:

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка на документа /за България/ и оригиналната фактура са за сметка на Учебен център "Европартнер".

  • Плащането се извършва:

по банковата сметка на "Европартнер" ЕООД:

Първа Инвестиционна Банка
IBAN BG83FINV915010BGN03WJQ
BIC FINVBGSF

За въпроси: GSM 0888 673 423; Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Този вид обучение се провежда и в присъствена форма, при сформиране на група от минимум 8 човека.
За включване в обучението е необходимо да подадете заявление в офиса на ЦПО "Европартнер" гр. Кърджали.
Заявилите участие кандидати ще бъдат уведомени за началната дата лично по Е-мейл, или телефон.

 

 

Валидност на документите Валидност на документите


Издаваните документи от Учебен център "Европартнер" са валидни пред всички държавни и общински институции и служби, в това число пред: Камара на строителите в България, Главна инспекция по труда, инвеститори и възложители.

вижте издаванете документи ...

 

 

Как ще се обучавам дистанционно Как ще се обучавам дистанционно и как да се запиша в дистанционен курс? 

Първа стъпка за записване в дистанционен курсВтора стъпка за записване в дистанционен курс

правите 2 стъпки, вижте как...

   

 

Въпроси - отговори, коментари и становища  Въпроси - отговори, коментари и становища от институции и експерти по въпросите свързани с обученията:

"Координатор по безопасност и здраве в строителството", "Длъжностно лице по безопасност и здраве" и "Контрол върху качеството на строителството..."


 Въпроси - отговори въпроси - отговори

 Коментари и мнения коментари, мнения

   

 

Uslovia

GDPR 2