"Длъжностно лице по безопасност и здраве" - дистанционен курс - цена 66 лв. с ддс

Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве

  • Основание за провеждане на обучението:

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд на длъжностни лица и членове на групи и комитети по безопасност, съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  • От кого се изисква това обучение и документ?

Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Длъжностно лице по безопасност и здраве" се изисква от:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /Инспекция по охрана на труда/ - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.

  • Курсът е предназначен за:

Ръководители от структурните звена в предприятията; лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; специалисти по безопасност и здраве; отделите "Човешки ресурси"; членовете на комитетите (групите) по условия на труд; лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.

На завършилите курса се издава Удостоверение за Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Чл. 6, ал. 1 на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  • Допълнителни указания:

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка на документа /за България/ и оригиналната фактура са за сметка на Учебен център "Европартнер".

  • Плащането се извършва:

по банковата сметка на "Европартнер" ЕООД:

Първа Инвестиционна Банка
IBAN BG83FINV915010BGN03WJQ
BIC FINVBGSF

За въпроси: GSM 0888 673 423; Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Този вид обучение се провежда и в присъствена форма, при сформиране на група от минимум 8 човека.
За включване в обучението е необходимо да подадете заявление в офиса на ЦПО "Европартнер" гр. Кърджали.
Заявилите участие кандидати ще бъдат уведомени за началната дата лично по Е-мейл, или телефон.

 

 

Валидност на документите Валидност на документите


Издаваните документи от Учебен център "Европартнер" са валидни пред всички държавни и общински институции и служби, в това число пред: Камара на строителите в България, Главна инспекция по труда, инвеститори и възложители.

вижте издаванете документи ...

 

 

Как ще се обучавам дистанционно Как ще се обучавам дистанционно и как да се запиша в дистанционен курс? 

Първа стъпка за записване в дистанционен курсВтора стъпка за записване в дистанционен курс

правите 2 стъпки, вижте как...

   

 

Въпроси - отговори, коментари и становища  Въпроси - отговори, коментари и становища от институции и експерти по въпросите свързани с обученията:

"Координатор по безопасност и здраве в строителството", "Длъжностно лице по безопасност и здраве" и "Контрол върху качеството на строителството..."


 Въпроси - отговори въпроси - отговори

 Коментари и мнения коментари, мнения

   

 

Uslovia

GDPR 2