Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа

Дистанционен курс:

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве

Дистанционен курс:

"Длъжностно лице по безопасност и здраве" - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Дистанционен курс:

"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството..." - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали

Дистанционен курс:

"Управление на строителните отпадъци..." - цена на курса 66 лв. с ДДС;

Виж подробности...

 

Как ще се обучавам дистанционно Как ще се обучавам дистанционно и как да се запиша в дистанционен курс? 

Първа стъпка за записване в дистанционен курсВтора стъпка за записване в дистанционен курс

правите 2 стъпки, вижте как...