За учебен център "Европартнер"

Управител на Европартнер ЕООДНие сме убедени, че трябва да се учи непрекъснато!
Отговорни сме и имаме лично отношение към нещата.

"Европартнер" ЕООД гр. Кърджали е регистрирано през 2003 година. Към дружеството е създаден и Център за професионално обучение /ЦПО/ "Европартнер". Дейността е фокусирана основно върху три вида обучения:

Професионално обучение на възрастни – лица навършили 16 години.
Обучение по ключови компетенции.
Обучение по безопасност и здраве при работа за: "Длъжностно лице по БЗ", "Координатор по БЗ в строителството" и "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти, със съществените изисквания за безопасност".

ЦПО "Европартнер" притежава лицензия № 200612415 издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. Лицензията дава право в учебния център да се организира и провежда целогодишно обучение за придобиване на професионална квалификация, преквалификация, както и да се удостоверява успешно приключилото обучение - издаване на легални документи за професионална квалификация.

Преподавателите в центъра са – квалифицирани, компетентни, уравновесени, с много опит и успешна преподавателска практика.

Обучението, което предлагаме е задълбочено, с модерни учебни материали и ресурси, но и съобразено с традициите. Методите на обучение създават стимулираща и приятна за ученето среда.

Материалната база е съвременна и функционална, според държавните образователни изисквания за съответните професии.

Стремим се към резултати - правим всичко възможно, за да постигнем желаните цели и да изпълним очакванията за обучението.

Ние сме позитивни - обичаме работата си и се опитваме да поддържаме позитивна, спокойна и приятелска среда за ученици /курсисти/ преподаватели /колеги/ и клиенти.

Стремим се към прогрес - обичаме да даваме всичко от себе си, да усъвършенстваме своите умения и да усвояваме нови технологии.

Открита комуникация - вярваме, че само чрез честна и открита комуникация с нашите курсисти, можем да постигнем продължителен успех и стабилни взаимоотношения.

И не на последно място - осигуряваме високо качество на обучението на изключително разумни цени.

Голяма част от нашите курсисти са разбрали за нас не от мащабни рекламни кампании, а от техни познати и колеги, преминали обучение в учебния център.

Какво очакваме от Вас?

Сериозно, коректно и отговорно отношение – ученето е двустранен процес и желаните резултати се постигат когато и вие полагате усилия за това.
Спазване на изискванията в ЦПО - Не правим нещата на всяка цена. Изискванията са задължителни за всички.

В учебния център се провежда обучение по 36 специалности в областта на управлението, икономиката, строителството и архитектурата, туризма, ресторантьорството, компютърно обучение, шивашката промишленост, растениевъдството, услуги за личността и др., обучение по ключови компетенции, обучение по ЗБУТ.

Дейността на центъра е съобразена с Държавните образователни изисквания /ДОИ/ и европейските стандарти и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация както на заети, така и на безработни лица, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие.

В центъра ежегодно се обучават около 300 курсисти по различни професии и специалности. От лицензирането на ЦПО до момента са обучени над 3500 курсисти.

Дейността си осъществяваме с екип от над 100 висококвалифицирани преподаватели.

Високо качество на обучението, индивидуален подход към всеки курсист, използване на съвременни методи на преподаване - това е нашето предложение за вашия успех!