"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" - дистанционен курс - цена 66 лв. с ддс

  • Контрол върху качеството на изпълнение на строителствотоОснование за провеждане на обучението:

Закон за камарата на строителите / чл. 15, ал. 1, т. 4 "б" /

1. При първоначално вписване в Камарата на строителите, всяка строителна фирма трябва да декларира наличието поне на едно лице по трудово правоотношение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

2. При участие в обществени и държавни поръчки, търгове и конкурси, има задължително изискване към строителните фирми за наличие на правоспособно лице с техническо образование, което да упражнява контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

  • От кого се изисква това обучение и документ?

Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.
При участие в обществени поръчки, конкурси и търгове - за строителни фирми.

  • Курсът е предназначен за:

Длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

От курса могат да се възползват и ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

На преминалите обучението се издава Удостоверение за завършено обучение по "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност".

  • Допълнителни указания:

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка на документа /за България/ и оригиналната фактура са за сметка на Учебен център "Европартнер".

  • Плащането се извършва:

по банковата сметка на "Европартнер" ЕООД:

Първа Инвестиционна Банка
IBAN BG83FINV915010BGN03WJQ
BIC FINVBGSF

За въпроси: GSM 0888 673 423; Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Този вид обучение се провежда и в присъствена форма, при сформиране на група от минимум 8 човека.
За включване в обучението е необходимо да подадете заявление в офиса на ЦПО "Европартнер" гр. Кърджали.
Заявилите участие кандидати ще бъдат уведомени за началната дата лично по Е-мейл, или телефон.

 

 

Валидност на документите Валидност на документите


Издаваните документи от Учебен център "Европартнер" са валидни пред всички държавни и общински институции и служби, в това число пред: Камара на строителите в България, Главна инспекция по труда, инвеститори и възложители.

вижте издаванете документи ...

 

 

Как ще се обучавам дистанционно Как ще се обучавам дистанционно и как да се запиша в дистанционен курс? 

Първа стъпка за записване в дистанционен курсВтора стъпка за записване в дистанционен курс

правите 2 стъпки, вижте как...

   

 

Въпроси - отговори, коментари и становища  Въпроси - отговори, коментари и становища от институции и експерти по въпросите свързани с обученията:

"Координатор по безопасност и здраве в строителството", "Длъжностно лице по безопасност и здраве" и "Контрол върху качеството на строителството..."


 Въпроси - отговори въпроси - отговори

 Коментари и мнения коментари, мнения

   

 

Uslovia

GDPR 2