Обучение с ваучери на заети лица

НОВО !

Програмата „Ваучери за заети лица“ 2016-2020 стартира отново.

 

Приемът на документи започва от 01.04.2019 год. в бюрата по труда, до изчерпване на финансовия ресурс.

 

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

 

Какво е важно да знаете: 

Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

И лица над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

Програмата ще предостави възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетенции. 

Център за професионално обучение „Европартнер” е одобрен доставчик на обучение от Агенция по заетостта за провеждане на обучения по ключови компетентности и професионално обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и има подписано Споразумение с Агенция по заетостта.

Център за професионално обучение „Европартнер” притежава Лицензия № 200612415 от 21.03.2007 г., издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение. Центърът осъществява своята дейност в съответствие с Закона за професионалното образование и обучение.

На вашето внимание предлагаме организиране и провеждане на обучения с ваучери за Професионално обучение по професии от лицензията и организиране и провеждане на обучения с ваучери по ключови компетентности:

КК2 Обучение по английски, език и КК4 – Дигитална компетентност

За обучението по ключови компетенции сумите за ваучерите, които изплаща програмата са следните:

  1. Дигитална компетентност КК4 - с продължителност не по малко от 45 учебни - 250лв
  2. Езиковите обучения КК2 - с продължителност не по малко от 300 учебни часа /три нива/ - 700лв

За професионалните обучения , сумите за ваучерите, които изплаща програмата са следните:

  1. За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.
  2. За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.
  3. За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.

Новият момент е - от посочените по-горе суми се изисква съфинансиране в размер на 50 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.

Ако желаете да получите информация за началото на процедурата, можете да следите нашия сайт, нашата фейсбук страница, или да получите информация на тел. 0888673423.

Ако желаете да поставите въпрос, или допълнително запитване ползвайте меню "Контакти" .