Нормативен акт

Нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган.

Нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон.
Компетентността да се издават нормативни актове не може да се прехвърля.

ЗНА