Професионално обучение

Център за професионално обучение "Европартнер"

осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/, с Лицензия № 200612415 за извършване и удостоверяване на професионалното обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение и включваща 20 професии и 33 специалности.

В ЦПО "Европартнер" се провежда професионално обучение на лица навършили 16 години по професии и специалности описани в лицензията.

Центърът за професионално обучение към "Европартнер" ЕООД гр. Кърджали организира и провежда курсове целогодишно, в зависимост от потребностите на пазара на образователните услуги.

Организационната форма за обучение в центъра за професионално обучение към "Европартнер" ЕООД гр. Кърджали е квалификационен курс. Броят на участниците в един курс е между 8 и 26 курсисти. Всеки курс започва при сформирана група от минимум 8 участника.

За да се запишете за обучение в съответен курс, изтеглете заявление за включване в курс от този сайт /главно меню ⇒ начало ⇒ изтегляне ⇒ Zayavlenie_EP.doc/, или от тук... , попълнете го и го изпратете на Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или се обадете на телефон 0888673423.

Заявлението може да подадете и в офиса на "Европартнер" ЕООД.

  • Формите на обучение които предлагаме:

Присъствена:

Дневна – провежда се в часовия интервал 7.30 – 18.00 часа

Вечерна – провежда се след 18.00 часа

Съботно - неделна

Дистанционна - Курсовете се провеждат чрез система за електронно обучение , базирана на платформа за дистанционно обучение "moodle".

Смесена – Теоретичните часове за обучение се провеждат в дистанционна форма, а практическите в присъствена форма.

Обученията могат да се провеждат по цяла професия с придобиване на съответната степен на професионална квалификация за професията и по част от професия.

За включване в курс за обучение по цяла професия има изисквания за входно образователно ниво /изискванията за входните образователни нива са отразени в описанието на съответния курс/.

След приключването на обучението, обучаемите полагат изпити – теоретични и практически.

  • Издавани документи

Завършено професионално обучение по цяла професия с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация /формуляр 3-54/.

Завършено професионално обучение по част от за придобиване на професионална квалификация се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение /формуляр 3-37/.

  • Провеждане на изпити

За лица придобили знания, умения и компетентности, чрез неформално обучение, или самостоятелно учене, се организират изпити по реда на чл. 40 от ЗПОО, за валидиране на професията и издаване на съответните документи за квалификация.

  • Обучение по заявка на работодатели

Обучението се провежда в удобно за работодателя и служителите време, те имат право да определят мястото за провеждане на обучението /в учебният център или в съответната фирма при възможност да се осигури нужната материална база за провеждане на качествено обучение/.

Обучение и изпити за повишаване на квалификацията – за лица, имащи първа степен на професионална квалификация, желаещи да повишат квалификацията и придобият ІІ-ра или ІІІ-та степен по дадена специалност.

 

  Въпроси - отговори, коментари и становища от институции и експерти, свързани с професионалното обучение


  въпроси - отговори

  коментари, мнения