Професионално обучение

Център за професионално обучение "Европартнер"

Ключови компетенции

Ключовите компетенциите са набори от социални знания, умения и нагласи

hot

Курс "Фризьорство" - базово ниво

Базово ниво – за начинаещи /първо ниво/

Курс "Фризьорство" - второ ниво

Ниво за напреднали /второ ниво/

free

Курс "Козметика"

Обучение по козметика - професия "Козметик" , специалност "Козметика"

Компютърно обучение

Компютърно обучение за начинаещи - Windows, Word, Excel и Internet

current

Провеждане на изпити

Провеждане на изпити за удостоверяване на професията и издаване на документи

За Вас работодатели

ЦПО "Европартнер" е доверен и коректен партньор в обучението на вашия персонал