Издавани документи

В Учебен център „Европартнер“ на успешно преминалите обученията се издават следните документи:

Удостоверение за преминато обучение:

1. "Координатор по безопасност и здраве в строителството" /за етапа на изпълнение на строежа/

2. "Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране"

3. "Здравословни и безопасни условия на труд" /Длъжностно лице по БЗ/

4. "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти, със съществените изисквания за безопасност"

5. "Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали"

 

Udostov_Koordinator_new
Udostov_Koordin...
Detail Download
Udostov_ZBUT_new
Udostov_ZBUT_ne...
Detail Download
Udostov_Ka4estvo_new
Udostov_Ka4estv...
Detail Download
Udostov_Stroitelni_otpadaci
Udostov_Stroite...
Detail Download
Udostov_Koordinator_proektirane
Udostov_Koordin...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

 

Валидност на документите Валидност на документите


Издаваните документи от Учебен център "Европартнер" са валидни пред всички държавни и общински институции и служби, в това число пред: Камара на строителите в България, Главна инспекция по труда, инвеститори и възложители.

вижте издаванете документи ...

 

Как ще се обучавам дистанционно Как ще се обучавам дистанционно и как да се запиша в дистанционен курс? 

Първа стъпка за записване в дистанционен курсВтора стъпка за записване в дистанционен курс

правите 2 стъпки, вижте как...